נטילת תרופות בהריון אינה נכונה? - הריון
none / הריון / 2018

האם פגיעה בתרופה בהריון נפגעת?none
כיצד להימנע סחרחורת Labirintite
כיצד להימנע סחרחורת Labirintite
נטילת תרופות בהריון יכולה ברוב המקרים לפגוע בתינוק משום שחלק מהמרכיבים של התרופה יכולים לחצות את השליה, ולגרום להפלות או לליקויים, עלולים לגרום לצירים הרחם בטרם עת או אפילו לגרום לשינויים בלתי רצויים בהריון ובתינוק. התרופות המסוכנות ביותר הן אלה הנמצאות בסיכון D או X, אבל האישה ההרה לא צריכה לקחת כל תרופה, גם אם היא בקטגוריה A, מבלי להתייעץ תחילה עם הרופא. מה לעשות אם נטלת תרופות מבלי לדעת