CATATALPSY: גורם, סימפטומים וטיפול - מחלות נדירות

מה זה catallpsynone
לבית: סוגי ומתי להשתמש
לבית: סוגי ומתי להשתמש
Catatalpsy היא הפרעה שמונעת מאדם לנוע בגלל קשיחות שרירים, אולם החושים והפונקציות החיוניות ממשיכים לתפקד, דבר שיכול להימשך בין דקות לשעות, ובמקרים נדירים יכול להימשך עד כמה ימים. ישנם סיפורים על אנשים קבורים חיים במהלך מצב קטלאפטי, אשר היום יהיה בלתי אפשרי, שכן ישנם מכשירים לזהות פונקציות חיוניות, כגון electroen