מרפק עקירה - עזרה ראשונה

מרפק תזוזהnone
מהי בחינת GH ומתי זה הכרחי?
מהי בחינת GH ומתי זה הכרחי?
מרפק תזוזה היא פגיעה מרפק, נפוץ למדי אצל ילדים, אשר מתרחשת כאשר הפרט מושעה רק על ידי זרוע אחת, למשל. למרות די מכאיבה, עקירה מרפק הוא נגע פשוט כי ניתן לטפל, כדלקמן: להרים את הזרוע של הנושא עם כף היד כלפי מטה, כפי שמוצג בתרשים 1; החזק את הזרוע ואת האמה ומשוך אותה מעט, כדי ליצור מקום במפרק, כפי שמוצג באיור 2; מניחים את ידו של האדם פונה כלפי מעלה באותו זמן לכופף את הזרוע, מנסה להניח את היד על הזרוע, כמו בתמונה 3. המרפקים ממוקמים כאשר נשמע צליל קל והנושא מסוגל להזיז את הזרוע ללא כאב. אם אין ודאות לגבי סוג הפציעה, זה בטוח לקחת את הקורבן לרופא מיד.