DDT יכול לגרום לסרטן ועקרות - הסימפטומים

מגע עם קוטל חרקים DDT יכול לגרום לסרטן ועקרותnone
כיצד להימנע סחרחורת Labirintite
כיצד להימנע סחרחורת Labirintite
קוטל החרקים DDT הוא חזק ויעיל נגד יתוש המלריה, אך יכול גם לגרום נזק בריאותי, מגע עם העור או הוא נשום דרך האוויר במהלך הריסוס ולכן חי במקומות שבהם מלריה הוא תכופות ו זה קוטל חרקים משמש צריך להימנע להישאר בבית ביום הבית מטופל, ולהימנע נגיעה הקירות כי בדרך כלל להיות לבנבן בגלל הרעל. מה לעשות אם הוא חשוד זיהום במקרה של חשד זיהום, יש צורך ללכת לרופא המציין את מה שקרה ואת הסימפטומים שהוא מציג. הרופא עשוי להזמין בדיקות כדי לראות אם יש זיהום, כמה זה קשה, ואת התרופות הדרושות כדי לשלוט על הסימפטומים, הפח