EOSINOPHILS - כלומר כאשר גבוה או נמוך - בחינות אבחון

מה הם Eosinophils ומדוע הם עשויים להשתנותnone
דף הבית טיפולים לשלשולים
דף הבית טיפולים לשלשולים
Eosinophils הם סוג של תא דם שמקורו בידול של התא המיוצר מוח העצם, myeloblasto, ומטרתו להגן על האורגניזם מפני הפלישה של מיקרואורגניזמים זרים, להיות חשוב מאוד לפעולה של מערכת החיסון. תאי הגנה אלו נמצאים בדם בריכוז גבוה בעיקר במהלך תגובות אלרגיות או במקרה של זיהומים טפיליים, חיידקיים ופטריות. Eosinophils