PEPTULAN - מה זה ואיך לקחת - ותרופות

Peptulan - מה זה ואיך זה נלקחnone
ילדות הרחם: מה זה, סימפטומים וטיפול
ילדות הרחם: מה זה, סימפטומים וטיפול
Peptulan הוא שם של תרופה המכילה תת ביסמוט קולואידלי, אשר מסומן לבעיות קיבה כמו דלקת קיבה, ריפלוקס ודלקת של התריסריון, מומלץ במיוחד כדי לחסל את החיידק H. pylori להקל על הריפוי של כיב קיבה. תרופה זו יוצרת שכבת מגן על הרירית של הבטן, ומניעת החומצה הידרוכלורית הקיימת בבטן מפגיעה בריפוי של הפצע. אינדיקציות פפטולן מיועד לטיפ