HPV תרופה לבד? - הנוהג הכללי

האם HPV לרפא לבד?none
מהי בחינת GH ומתי זה הכרחי?
מהי בחינת GH ומתי זה הכרחי?
הפוגה ספונטנית של HPV מתרחשת בדרך כלל בין 4 חודשים ל 2 שנים לאחר ההדבקה בנגיף. עם זאת, כאשר אדם נגוע על ידי סוג של וירוס בסיכון גבוה לפתח סרטן, כגון סוג 16 או 18, ריפוי ספונטני עשוי להיות קשה יותר להשיג. לראות באיזה מחלות אחרות יכולה להתרחש הפוגה ספונטנית. למרות שיש טיפול בסימפטומים של HPV, עדיין אין תרופה אנטי ויראלית המסוגלת לבטל את הנגיף באופן מ