הפרעות דיסוציאטיביות והרות: סוגים, תסמינים וטיפול - הפרעות פסיכולוגיות

מהי הפרעה דיסוציאטיבית וכיצד לזהותnone
טיפול אריתמה נאדוסום
טיפול אריתמה נאדוסום
הפרעה דיסוציאטיבית, המכונה גם הפרעת המרה, היא הפרעה נפשית שבה האדם סובל מחוסר איזון פסיכולוגי, עם שינויים בתודעה, בזיכרון, בזהות, ברגש, בתפיסת הסביבה, בשליטה על תנועות והתנהגות. לכן, האדם עם הפרעה זו יכולה לחוות סוגים שונים של סימנים ותסמינים של מוצא פסיכולוגי, המתעוררים בבידוד או ביחד, ללא כל מחלה פיזית המצדיקה את ה